Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax


pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp Pentax U5V-200/7T 2HP
11.620.000
pentaax u5s   u7s sMáy bơm trục ngang đa tầng cánh pentax U7S-350/7T 3.5HP
18.030.000
bomnuocthaipentaxdct copyMáy bơm nước thải DCT1000 10HP
43.320.000
dmt copyMáy bơm nước thải DMT550 5.5HP
29.890.000
dmt copyMáy bơm nước thải DMT310 3HP
22.390.000
dmt copyMáy bơm nước thải DMT210 2HP
21.780.000
dmt copyMáy bơm nước thải DMT160 1.5HP
21.180.000
pentax dx 100 2g sMáy bơm nước thải DX 100/2G
8.710.000
may bom nuoc thai dht100 3x 400 50 1370w 0000 copyMáy bơm nước thải DHT100
7.990.000
dg1002g copyMáy bơm nước thải DG 100/2G
7.930.000
dh 100 g copy copyMáy bơm nước thải DH100G
7.740.000
maybomnuocthaithachimpentaxdp40 2 copyMáy bơm nước thải DP100G 1HP
4.720.000
maybomnuocthaithachimpentaxdp40 2 copyMáy bơm nước thải DP80G 800W
4.360.000
maybomnuocthaithachimpentaxdp40 2 copyMáy bơm nước thải DP60G 400W
3.330.000
maybomnuocthaithachimpentaxdp40 2 copyMáy bơm nước thải DP40G 200W
3.150.000
pm45 sMáy bơm ly tâm dân dụng Pentax PM 45
2.300.000
cp1Máy bơm ly tâm dân dụng Pentax CP45 0.5HP
2.300.000
cr1Máy bơm ly tâm dân dụng Pentax CR100 1HP
4.660.000
cam1Máy bơm ly tâm dân dụng Pentax CAM100 1HP
4.480.000
cam1Máy bơm tăng áp Pentax CAM100 24L 1HP
7.080.000
cm (50 100 160 314) sMáy bơm ly tâm dân dụng Pentax CM100 1HP
4.360.000
cm (50 100 160 314) sMáy bơm ly tâm dân dụng Pentax CM50 1HP
3.630.000
cm (50 100 160 314) sMáy bơm ly tâm dân dụng Pentax CM160 1.5HP
7.020.000


cm (50 100 160 314) sMáy bơm ly tâm dân dụng Pentax CM314 3HP
13.550.000
ap 100Máy bơm ly tâm dân dụng Pentax AP100
7.870.000
pentax mshc sMáy bơm đa tầng cánh Pentax MSHC 4R1/22 30HP
101.880.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-160C 2HP
13.550.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-160B 3HP
13.980.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-160A 4HP
14.760.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-200C 5.5HP (1 pha)
22.020.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-200C 5.5HP
18.510.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM32-200A 10HP
26.020.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-160B 4HP
16.820.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-160A 5.5HP
17.670.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-200B 7.5HP
24.200.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-200A 10HP
25.530.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-250B 15HP
31.700.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM40-250A 20HP
48.640.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-125A 5.5HP
17.750.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-160B 7.5HP
24.080.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-160A 10HP
25.410.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-200B 15HP
30.730.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-200A 20HP
48.520.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-250C 20HP
51.790.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-250B 25HP
55.900.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM50-250A 30HP
59.170.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-125B 15HP
24.810.000


bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-125B 7.5HP (cánh đồng)
27.470.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-125A 400/690-50 10HP
26.020.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-160B 15HP
30.860.000

bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-200C 20HP
49.970.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-200B 25HP (cánh đồng)
60.140.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-200A 30HP
59.050.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM65-250B 40HP
124.150.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM80-160D 15HP
32.550.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM80-160C 20HP
49.970.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM80-160B 25HP
54.330.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM80-160B 25HP (cánh đồng)
66.910.000
bom chua chay pentax cm 40 160Máy bơm công nghiệp-PCCC Pentax CM80-160A 30HP
59.170.000
pentax 6 inch 1Máy bơm hỏa tiễn - Đầu bơm hỏa tiễn 6S 25-23
33.340.000
pentax 6 inch 1Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST48-4 (MOTOR FRANKLIN) 7.5HP
64.370.000
pentax 6 inch 1Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST70-7 (MOTOR FRANKLIN) 15HP
74.660.000
pentax 6 inch 1Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST48-8 (MOTOR FRANKLIN) 15HP
76.470.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST14-8 2HP
14.520.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn Pentax 4S14-8 2HP (1 pha)
15.610.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn pentax 4S10-13 2HP
17.060.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST14-12 3HP
17.180.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST10-19 3HP
20.090.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn 4ST24-19 5.5HP
30.430.000
pentax 4stMáy bơm hỏa tiễn 4 inch 4ST24-26 7.5HP
37.810.000
may bom tu moi mpxt dau inoxMáy bơm tự mồi Đầu Inox MPXT 120 1.2HP ( đầu Inox)
6.470.000


máy bơm tự mồi mbtMáy bơm tự mồi MB 200 2HP
7.500.000
máy bơm tự mồi mbtMáy bơm tự mồi MBT 300 3 HP
7.560.000
oy   ebara 4bhe   4bhs   copyBơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-6/1.5
19.277.000
tự mồi mpxt   inox 100 sMáy bơm tự mồi đầu INOX 100 1HP
5.200.000
cs tưới tiêuMáy bơm lưu lượng Pentax CST400 4 HP
12.460.000
cs tưới tiêuMáy bơm lưu lượng Pentax CST550 5.5HP
14.160.000
cs tưới tiêuMáy bơm lưu lượng Pentax CST 300
11.800.000
lưu lượng ch200 sMáy bơm lưu lượng Pentax CH 300 3 HP
13.790.000
lưu lượng ch200 smáy bơm lưu lượng Pentax CH 200 2 HP
8.110.000
lưu lượng ch200 sMáy bơm lưu lượng Pentax CHT 300 3 HP
7.990.000
crt tưới tiêuMáy bơm lưu lượng Pentax model CRT100 1 HP
4.660.000
pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp Pentax U7V-550/10T 5.5HP
21.110.000
pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp Pentax U9V-550/10T 5.5HP
22.140.000
pentaax u5s   u7s sMáy bơm trục ngang đa tầng cánh pentax U5S-200/7T 2HP
15.310.000
pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp pentax U7V-400/8T 4HP
14.760.000
pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp Pentax U5V-300/10T 3HP
12.580.000


pentax u5 7 9vMáy bơm trục đứng bơm bù áp Pentax U5V-200/7 2HP (1 pha)
11.620.000